Centrum reklamy

CNC obrábění – procesní technologie

by on Čvc.26, 2014, under Nezařazené

CNC – Computer Numerical Control je číslicově je plně programovatelný obráběcí stroj.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velmi účinný výrobní nástroj. Celá technologie šla s dobou, a to s ohledem na rozvoj automatizace, počítačové a mikroprocesorové techniky. Ze začátku se jednalo pouze o automatizaci mechanických systémů, v dnešní době je řídíme pomocí zařízení s mikroprocesory a počítačovými programy.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – výchozí nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi můžeme rozdělit na druhy pouze pro efektivní a časově náročnou výrobu, každá CNC jednotka má svou funkci ve výrobním procesu, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo jiná součást. CNC jednotku můžeme svévolně upravit, dle vybavenosti či technických možností, lze používat třeba unikátní systémy jako např. pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím větší je produkce a výroba podniku.

CNC obrábění

K obrábění můžeme použít kterékoli normálně používané materiály, které jsou pro výrobu dostupné, ale největší zájem je o obrábění kovů, která převažuje u mnoha společností, jež provozují výrobu na základě CNC.

Složení

CNC stroje se skládají z 2. částí, ze soustrojí a systému řízení, vykonávajícího CNC obrábění, kde část silová má zdroj elektropneumatický, obvykle kompresor se zásobárnou vzduchu.

CNC obrábění a jeho způsob

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z a tyto osy jsou základními orientačními prvky pro stroj. Hlavní parametry obsahují volbu nástroje, který bude provádět činnost, způsob a umístění jeho použití. Každá činnost má vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při mechanickém zadání na stroj je nutno tento postup přesně definovat. Celou výrobu lze kontrolovat vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.

Technologie CNC obrábění

Nejčastěji využívanou rutinou v dnešní době je založení návrhu v jednom z podporovaných programů CAD/CAM technologie na běžném počítači, návrhy se sdružují v soubor, který už má všechny potřebné příkazy k výrobě na CNC, přičemž operace jsou zajišťovány postprocesorem s možností externí paměti. Po číslicovém zpracování přejde stroj ke zpracování a ke startu výroby. Čistě manuální aplikování programu přímo do stroje je časově náročné a vhodné leda pro minimální výrobu (např. drobné předměty, jednoduché součásti).

Výroba

Obrábění kovů pomocí CNC technologie je vhodné nejen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (nejčastěji výroba 10 000 až 250 000 výrobků). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které jsou k dostání na trhu průmyslu s možností neustálého rozšíření aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Možnosti materiálů

Nejvíce je zastoupeno CNC obrábění oceli, a to hlavně nerezové, konstrukční či chromoniklové. K dalším hojně používaným materiálům patří taky slitiny (třeba mosazi a aluminia), litiny, v další řadě také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s kontrétním vybavením jednotky CNC, která závisí hlavně na nástrojové části, která je odpovědná za obrábění a nejvíce podléhá přesnému dodržení výroby „v pořádku a v normě“.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Řízení CNC

Každá CNC jednotka může komunikovat s podnikovým softwarem či se softwarem CAD/CAM, kde lze navrhnou obráběcí projekty a jde přesně definovat parametry výsledného produktu. Samotnou sytémovou jednotku ovládání jde použít přímo k programování zařízení , kde je důležité znát procesní analogii pro zadávání do počítače přes ovládací jednotku.


Leave a Reply